• church3
  • church1
  • church1
  • church1

Limit sayda istehsal edilmiş "Caspian Rose" ətri

Caspian Rose ətri heyranedici və mistikdir

“Caspian Rose”


Fəxriyyə Xələfovadan yeni “Caspian Rose” ətri.

Möcüzəvi zərif bir ətir olan “Caspian Rose” öz incəliyi ilə məftun edir. Dənizin sərin mehi, dalğaların oyunu, ləpələrin pıçıltısı “ Xəzərin qızılgülü” parfümünün yaranması üçün ilham mənbəyi oldular.

Dənizin yaratdığı bu sehrli və ecazkar ab-hava parfümün sərin və ruh oxşayan çalarlarında öz əksini tapıb. Olduqca zərif və haradasa mistik bir ətir olan “Caspian Rose” soyuq dənizin ruhu ilə bərabər əsl qadınlıq gücünün vəhdətini təşkil edir.

Həzz və hüzurun ətrinə bürünün!

O qadını incə aura ilə ahatə edərək, onu son dərəcə məlahətli edir. Caspian Rose ətrinin maqnetik cəzbedici kompozisiyası qadın cazibədarlığının bütün hədlərini açır.